CREAR CONTA  A MIÑA CONTA 
 LIBROS
LIBROS
 
LIBROS

Navegando Asturias

Prezo Unidade: 
34,99 €

 (iva incluido)
Unidades:
 Información 
 
 Outros Produtos 

COLECCIÓN NOSTRAMO: guías nauticas de Miguel Anxo Lareo.

 Derrotero da costa de Asturias con información de faros, señais acústicas e axudas a navegación. Xeoposicionamento e características das pedras susceptibles de dañar a nosa carena. Información dos portos deportivos de Asturias, número de amarres, teléfonos do porto e servizos. Suxerencia de arribada a porto ou paso por canais estreitos. Fotografías dos accidentes xeográficos máis reseñables realizadas dende o mar.

O autor de este libro, Capitán da Marina Mercante e aficionado a náutica recreativa mostrache as súas experiencias na navegación da costa asturiana e proporcionache as claves para singladuras seguras e placenteiras

Unha invitación a navegar a costa de Asturias.Derrotero de la costa de Asturias con información de faros, señales acústicas y ayudas a la navegación. Geoposicionamiento y características de las piedras susceptibles de dañar nuestra carena. Información de los puertos deportivos de Asturias, número de amarres, teléfonos del puerto y servicios. Sugerencia de arribada a puerto o paso por canales estrechos. Fotografías de los accidentes geográficos más reseñables realizadas desde la mar.

El autor de este libro, Capitán de la Marina Mercante y afi cionado a la náutica recreativa te muestra sus experiencias en la navegación de la costa asturiana y te proporciona claves para singladuras seguras y placenteras

Una invitación a navegar la costa de Asturias.

 
 
Imprenta librería Alvarellos, s.l._Joaquín Loriga, 6_36500 Lalín (Po)_T. +34 986780066_F. +34 986782002_info@alvarellos.com_www.alvarellos.com