CREAR CONTA  A MIÑA CONTA 
 LIBROS
LIBROS
 
LIBROS

Navegando Galicia

Prezo Unidade: 
49,99 €

 (iva incluido)
Unidades:
 Información 
 
 Outros Produtos 

COLECCIÓN NOSTRAMO: guías nauticas de Miguel Anxo Lareo.

Derroteiro da costa de Galicia con información de faros, sinais acústicas e axudas á navegación. Xeoposicionamento e características das pedras susceptibles de danar a nosa carena. Información dos portos deportivos de Galicia, número de amarres, teléfonos do porto e servizos. Suxerencia de arribada a porto ou paso por canais estreitos. Canais de navegación nas rías. Fotografías (moitas realizadas dende o mar) dos accidentes xeográficos máis destacados.
 
O autor deste libro, Capitán da Marina Mercante e aficionado a náutica recreativa móstranos as súas experiencias na navegación da costa galega e proporcionanos as claves para singladuras seguras e placenteiras. 
 
Unha invitación a navegar a costa de Galicia.Derrotero de la costa de Galicia con información de faros, señales acústicas y ayudas a la navegación. Geoposicionamiento y características de las piedras susceptibles de dañar nuestra carena. Información de los puertos deportivos de Galicia, número de amarres, teléfonos del puerto y servicios. Sugerencia de arribada a puerto o paso por canales estrechos. Canales de navegación en las rías. Fotografías de los accidentes geográficos más reseñables muchas realizadas desde la mar.
 
El autor de este libro, Capitán de la Marina Mercante y aficionado a la náutica recreativa te muestra sus experiencias en la navegación de la costa gallega y te proporciona claves para singladuras seguras y placenteras. 
 
Una invitación a navegar la costa de Galicia.

 
 
Imprenta librería Alvarellos, s.l._Joaquín Loriga, 6_36500 Lalín (Po)_T. +34 986780066_F. +34 986782002_info@alvarellos.com_www.alvarellos.com